НЕРЕСЕКТИРУЕМ ЕТАП 3 НЕДРЕБНОКЛЕТЪЧЕН РАК НА БЕЛИЯ ДРОБ: ОБЩ ПРЕГЛЕД И ДРУГИ - РАК

Какво е нерезектабилен етап 3 Недребноклетъчен рак на белия дроб?Избор На Редактора
Развитието в стент технологиите
Развитието в стент технологиите
Лечението на нерезектабилен недребноклетъчен рак на белия дроб от етап 3 може да включва химиотерапия, лъчетерапия и имунотерапия. Научете за вашите възможности.