УЛНАРНИЯ НЕРВ: АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ - АНАТОМИЯ

Анатомия на улнарния нерв



Избор На Редактора
Валидни ли са онлайн CPR сертификатите?
Валидни ли са онлайн CPR сертификатите?
Улнарният нерв контролира усещането и движението в участъци на ръката и ръката. Това е нервът, който минава през забавната кост в лакътя ви.