ВРЕМЕННА КОСТ: АНАТОМИЯ, ФУНКЦИЯ И ЛЕЧЕНИЕ - АНАТОМИЯ

Анатомия на временната костИзбор На Редактора
Как изглежда ранният рак на кожата?
Как изглежда ранният рак на кожата?
Временните кости отстрани и в основата на черепа защитават мозъка и обграждат ушния канал. Травмата в тази област може да доведе до мозъчна травма.