TASIGNA: УПОТРЕБА, СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ, ДОЗИРОВКИ, ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ - РАК

Какво да знаете за Tasigna (Nilotinib)Избор На Редактора
Развитието в стент технологиите
Развитието в стент технологиите
Tasigna (нилотиниб) е перорално химиотерапевтично лекарство, известно също като инхибитор на киназата, използвано за лечение на левкемия и други видове рак.