СИСТЕМА ЗА РЕАГИРАЩА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ (RNS) ЗА ЕПИЛЕПСИЯ - МОЗЪКА - НЕРВНА СИСТЕМА

Системата за реагираща невростимулация (RNS) за епилепсияИзбор На Редактора
Развитието в стент технологиите
Развитието в стент технологиите
Системата за реагираща невростимулация (RNS), създадена от NeuroPace, се имплантира в мозъка за лечение на епилепсия чрез изпращане на електрически импулси.