МОНОКЛОНАЛНА ГАМОПАТИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕНО ЗНАЧЕНИЕ (MGUS) - КРЪВНИ НАРУШЕНИЯ

Преглед на моноклоналната гамопатия с неопределено значение (MGUS)Избор На Редактора
Развитието в стент технологиите
Развитието в стент технологиите
Моноклоналната гамопатия с неопределено значение (MGUS) е аномалия на кръвта, която увеличава риска от някои видове рак на кръвта, като множествен миелом.