КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ (SMA) - ОБРАТНО - ВРАТА БОЛКА

Как се диагностицира гръбначно-мускулната атрофия (SMA)Избор На Редактора
Развитието в стент технологиите
Развитието в стент технологиите
Диагнозата на спинална мускулна атрофия (SMA) включва физически преглед, образни тестове и генетични тестове.