КАК СЕ ДИАГНОСТИЦИРА РАКЪТ - РАК

Как се диагностицира ракътИзбор На Редактора
Използване на Celexa за предотвратяване на мигрена
Използване на Celexa за предотвратяване на мигрена
Ракът се диагностицира чрез комбинация от изпити, лабораторни тестове, образни сканирания и биопсии.